Καλώς ήρθατε στη σχολή οδηγών Λαουρδέκη

Διπλώματα

Δίπλωμα οδήγησης μηχανής όλων των κατηγοριών (Αμ,Α1,Α2,Α)
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (B),και αυτοκινήτου με ρυμουλκούμενο (Β+Ε)
Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού (C) και φορτηγού με ρυμουλκούμενο (C+Ε)
Δίπλωμα οδήγησης για οποιοδήποτε λεωφορείο (κατηγορίας D)
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου χωρίς ταχύτητες (αυτόματο)
Δίπλωμα οδήγησης για οδηγούς ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρίες)

Πιστοποιητικά - Άδειες

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)
Πιστοποιητικό Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
Άδειες Οδικού Μεταφορέα